- pagina 8

Hoe gaat een ziekte van Lyme behandeling in zijn werk?

De ziekte van Lyme ontstaat door een tekenbeet. Het is belangrijk dat je je op tijd laat behandelen. Daarvoor moet je eerst weten wat de ziekte van Lyme is en hoe je het kan herkennen.

Wat is de ziekte van Lyme?

De ziekte van Lyme wordt door beten van besmette teken veroorzaakt. Je moet dus oppassen voor deze insecten. Teken kunnen een bacterie op de mens overdragen. Deze bacterie wordt Borrelia genoemd en daarom wordt de ziekte van Lyme ook wel borreliose genoemd.
Niet alle teken zijn besmet. Onder besmette teken verstaan we teken die de bacterie met zich meedragen.

Waarom is een ziekte van Lyme behandeling belangrijk

Het is belangrijk om te weten hoe je een tekenbeet oploopt, maar nog belangrijker is hoe je zo’n beet kan herkennen. Hoe langer een besmette teek namelijk op je huid zit, hoe groter de kans is op een infectie. Wanneer je gebeten bent door een besmette teek is het van belang om je zo snel mogelijk te laten behandelen. Een ziekte van Lyme behandeling is namelijk belangrijk dat je niet nog zieker wordt.

Eerste fase herkennen ziekte van Lyme

Als je besmet bent met de ziekte van Lyme, heb je met verschillende stadia te maken. In de eerste fase zal je plaatselijke huidsymptomen opmerken. Enkele dagen of zelfs enkele weken na tekenbeet zal er een typische huiduitslag rond het letsel verschijnen. Deze huiduitslag is niet pijnlijk, maar kan in bepaalde gevallen wel erg jeuken of een branderig gevoel geven. Dit hoeft trouwens niet heel erg te zijn. Je kan ook een lichte jeuk hebben, daardoor zal je het lastiger herkennen doordat het symptoom subtiel aanwezig is. Tijdens deze eerste dagen zal de plek van de beet ook steeds roder worden. Een typisch kenmerk is wanneer de roodheid uitbreidt naar buiten toe. Hierbij wordt de kern van de huiduitslag opgeklaard en zal deze opnieuw de huidskleur krijgen. Wanneer je dit herkent moet je zo snel mogelijk een ziekte van Lyme behandeling ondergaan.

Hoe werkt een ziekte van Lyme behandeling?

Een ziekte van Lyme behandeling zal beginnen met een onderzoek. Een arts zal vragen stellen en je lichaam onderzoeken. Hierbij zal rekening worden gehouden met de symptomen van de ziekte. Wanneer deze ziekte wordt gediagnosticeerd zal de arts je mogelijk behandelen met een antibiotica. Meestal is dit voor een lange periode van 2 tot 3 weken.

Voedingsadvies op maat

Voedingsadvies op maat

Voeding wordt hedendaags steeds belangrijker. Het is daarom belangrijk om op jouw voeding te letten. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat voeding van cruciaal belang is voor jouw gezondheid. Zo hebben onderzoeken bijvoorbeeld aangetoond dat te veel suiker kan leiden tot versnelling van kanker. Om dit te voorkomen wordt er steeds vaker voedingsadvies op maat verstrekt. Hierdoor ben je er zeker van dat je de juiste voeding eet. Daarnaast is overgewicht ook steeds een groter probleem in Nederland waardoor voedingsadvies een belangrijke oplossing biedt.

Voorkom overgewicht

Het is belangrijk dat je overgewicht probeert te voorkomen. Natuurlijk is het lekker om van alles te eten zonder hierover na te denken, maar veel mensen kunnen dit niet aan en worden dik. Andere mensen hebben hier geen last van. Dit is afhankelijk van de snelheid van de spijsvertering. Overgewicht kan zorgen voor extra druk op botten en gewrichten. Het is dus echt belangrijk om overgewicht te voorkomen. Je kunt proberen om dit zelf te voorkomen, maar in de meeste gevallen is het eten van een zak chips toch te verleidelijk. Hierdoor is het raadzaam om voedingsadvies te vragen. Hierdoor weet je zeker dat je een aangepast eet schema krijgt die junkfood vervangt.

Het nieuwe eten

Het nieuwe eten wordt steeds populairder. Hierbij maakt het gezonde eten steeds meer zijn intreding in plaats van junkfood. Met het nieuwe eten wordt gezond eten conform de schijf van vijf aangeboden. Hierbij wordt gekeken naar een zo optimale verdeling om junkfood te vervangen door het nieuwe eten. Natuurlijk zijn vette wel goed voor je lichaam, maar je moet wel uitgaan van de gezonde onverzadigde vetten.

Wat krijg je bij voedingsadvies?

Als je kiest voor een voedingsadvies pakket krijg je wekelijks advies inclusief boodschappenlijstjes die op maat zijn afgestemd op jouw lichaam. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de energiebehoefte van jouw lichaam. Het energiegebruik is namelijk per lichaam verschillend. Daarnaast moet het advies wel gevarieerd, regelmatig en voldoende zijn. Natuurlijk houdt de specialist wel rekening met jouw wensen. Op basis wat jij lekker en minder lekker vindt wordt het schema bepaald. Mocht je sporten dan houdt de specialist ook rekening met de intensiteit van jouw training en de gewenste doelstellingen die hierbij gepaard gaan. Bij fitness is voeding namelijk enorm belangrijk en het is dan ook belangrijk dat je de juiste bouwstenen binnenkrijgt. Je hebt natuurlijk een doel en voeding helpt hier enorm bij.

Meer informatie over voedingsadvies op maat vind je door op deze link te klikken.

Wat houdt fysiotherapie precies in?

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het bewegings- en stuurapparaat van de mens. Uit heilgymnastiek is fysiotherapie voortgekomen die tot 1960 werd beoefend door een heilgymnast. De therapie wordt in Nederland beoefend door een beroepsgroep die bestaat uit meer dan 19.000 goed opgeleide fysiotherapeuten. Internationaal wordt het opleidingsniveau van Nederlandse fysiotherapeuten als bijzonder hoog gezien. Bij fysiotherapeutische behandelingen in de praktijk dient de patiënt zelf actief mee te werken aan het herstel. Vaak zullen patiënten een oefentherapeutisch programma krijgen, ondersteund door informatie om te begrijpen waar de oefeningen voor dienen.

FysiotherapieDe behandelingen van de therapeut

De fysiotherapeut maakt bij de behandelingen gebruikt van mobilisaties, massage, taping en oefentherapie. In de praktijk wordt over het algemeen de oefentherapie centraal gesteld. Voor bepaalde klachten is oefentherapie beter dan fysiotherapie. Oefentherapie richt zich vooral op het aanleren van gezond beweeggedrag en het behandelen van diverse klachten in het kader van bewegingen en houdingen tijdens dagelijkse activiteiten. Een oefentherapeut is gespecialiseerd in het kijken naar de houding van het lichaam en de bewegingen die hierbij horen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat problemen en klachten op structureel niveau worden getackeld. Net zoals fysiotherapie is oefentherapie ook een paramedische behandelmethode.

Tarieven van de therapeut

Als je aanvullend verzekerd bent geldt er voor jou geen eigen risico. Alleen in sommige gevallen wordt er vanuit een basisverzekering vergoed, kinderen onder de 18 ontvangen tot maximaal 18 behandelingen die door de basisverzekering is gedekt. Bij verschillende aandoeningen, na bijvoorbeeld een operatie worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed en de overige behandeling vanuit de basisverzekering. Ook voor chronische aandoeningen geldt dit. De zorgverzekeringen en regels hierover zijn lastig door te nemen, hiervoor kun je altijd contact opnemen. De tarievenlijst is wel van belang als je niet of onvoldoende aanvullend bent verzekerd. Door de vrije tarieven kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor dezelfde behandeling.

Verschillende soorten klachten

Een fysiotherapeut behandelt alle klachten die met bewegen te maken hebben zoals artrose, enkelletsel, rugklachten, polsblessure, reuma, hernia en klachten aan arm, schouder en/of nek. Er zijn algemene en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Gespecialiseerde fysiotherapeuten hebben zich vaak gespecialiseerd in een specifieke klacht, behandeling of doelgroep. Hiervoor hebben zij meestal een aanvullende opleiding gevolgd. Algemene fysiotherapeuten behandelen alle soorten klachten die met bewegen te maken hebben. Hulp nodig bij het uitzoeken van de juiste fysiotherapeut en behandeling? Neem dan vooral contact met ons op. Ook op de website kun je aanvullende informatie vinden.

Meer informatie over fysiotherapie vind je hier!

Thuiszorg

thuiszorg, persoonlijke verzorging

Verpleging of hulp thuis wordt ook wel thuiszorg genoemd. Thuiszorg is er in verschillende uitvoeringen. Wat ze gemeen hebben is dat thuiszorg er specifiek is om mensen thuis verzorging te bieden, te verplegen en te ontlasten.
Ben je langdurig ziek of ben je aanbeland in de laatste levensfase dan wil je graag in je eigen, vertrouwde omgeving zijn. Hoe langer mensen uit huis zijn en bijvoorbeeld in een ziekenhuis liggen, hoe meer de belangstelling in de eigen omgeving verloren dreigt te gaan. Hieruit kunnen vormen van depressie, pessimisme en negativiteit ontstaan. Dit helpt niet bepaald aan een spoedig herstel. Voor palliatieve patiënten kan dit een snelle terugval betekenen. Als mensen niet langer vanwege hun fysieke staat in het ziekenhuis hoeven te verblijven, worden ze vaak meteen naar huis gestuurd. De thuiszorg verzorgt de patiënt dan verder thuis, in de eigen omgeving.

Rechtstreeks toegankelijke hulp; wie wil kan zorg krijgen

Het thuis verzorgen van mensen wordt gerekend onder de eerstelijnsgezondheidszorg, ook wel rechtstreeks toegankelijke hulp genoemd. Iedereen die dat wil kan zorg krijgen. Tweedelijns gezondheidszorg wordt geboden na doorverwijzing van een arts. Voor het vergoeden van de kosten maakt dit overigens geen verschil. Sterker nog, vaak is er meer vergoeding voor tweede- dan voor eerstelijnszorg. Deze vorm van zorg wordt vaak gedeeltelijk vergoed.

In een deel van de woonkamer

Thuiszorg was vroeger niets meer of minder dan het verplegen van iemand, tegenwoordig is dat nog slechts een onderdeel van de diensten van de totale zorg die aan huis geboden wordt . De verpleging vindt vaak plaats in een deel van de woonkamer. Uiteraard wordt die kamer elke dag schoon gemaakt en is de ventilatie in orde. De patiënt kan via de thuiszorgwinkel aan een ziekenhuisbed komen. Verstandig, want een dergelijk bed kan in hoogte versteld worden.

Hulp bij eten, douchen en persoonlijke verzorging

Verder is er voor deze vorm van verzorging thuis ook een steeklaken nodig om de patiënt beter te kunnen draaien. De zorgverlener dient de patiënt de dagelijkse medicijnen toe en meet de temperatuur van het lichaam en controleert ook de polsslag. Zorg aan huis is ook het bieden van hulp bij eten, douchen en bij persoonlijke verzorging. Soms moet dit bijvoorbeeld als iemand een wond heeft verschillende keren per dag gebeuren.

Wisselen van een stoma

Ook het wisselen van een stoma hoort bij de werkzaamheden. Verder is er nog huishoudelijke hulp en begeleiding bij zelfstandig wonen. Deze twee vormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning maar kunnen eventueel op hetzelfde moment als thuiszorg aangeboden worden.

Meer informatie over thuiszorg vind je door hier te klikken.

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent niets meer of minder dat de zorgverstrekker als bijvoorbeeld een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding verplaatst naar de patiėnt. Hierbij vindt dus geen ziekenhuisopname plaats, zoals dit in bij residentiėle zorg wel het geval is. Zeker vanwege de hoge verblijfskosten in een ziekenhuis, wordt ambulante zorg vanuit de overheid erg gestimuleerd, iets dat overigens ook voor de psychiatrie geldt.

Zorg die niet in het ziekenhuis verleend wordt

Met ambulante zorg bedoelen we dus eigenlijk de zorg die niet in een ziekenhuis of verpleeghuis verleend wordt. Deze zorg wordt overigens ook wel extramurale zorg genoemd, ‘zorg buiten de muren’. Maak je gebruik van ambulante zorg dan woon je vaak zelfstandig maar heb je toch enige vorm van zorg nodig.

Ambulante zorgSemimurale zorg is een tussenvorm

Zo biedt bijvoorbeeld ook de psychiater ambulante zorg. Er worden gesprekken gevoerd met patiėnten die daarna gewoon weer naar hun huis of naar het werk gaan. Onder deze zorg valt ook het werk van de psycholoog en de thuiszorg. Naast ambulante zorg kennen we ook nog semimurale zorg, een soort van tussenvorm. Maak je hier gebruik van, dan woon je niet zelfstandig, maar is een opname in een instelling of verzorgingshuis ook niet nodig.

Niet overnachten daar waar de zorg aangeboden wordt

Voorbeelden van semimurale zorg is zorg die wordt verleend in instellingen voor beschermd wonen. Ook een deeltijdbehandeling op een psychiatrische instelling, bijvoorbeeld een vast dagdeel, behoort tot deze manier van zorg, net als dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten of lichamelijk gehandicapte mensen. Deze zorg kenmerkt zich er dus door dat de mensen niet overnachten daar waar ze zorg aangeboden krijgen.

Zorg binnen de muren van een instelling

Je hebt dus ambulante zorg en semimurale zorg, er is ook nog zogenaamde intramurale zorg. Dit wordt ook wel klinische zorg genoemd. Dit is dus zorg die wel binnen de muren van een instelling als een zieken- of verpleeghuis verleend wordt. Dit geldt ook voor een verzorgingshuis en een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Meer informatie over ambulante zorg vind je hier.

Hoe een osteopaat jouw baby kan helpen

osteopaat

Het is inmiddels aangetoond dat veel weefsels in het lichaam normaliter behoorlijk flexibel zijn. Als de flexibiliteit van het weefsel afneemt, dan ontstaan er vaak klachten. Voorheen waren deze klachten vaak moeilijk te verklaren, maar sinds de komst van osteopathie is dit heel anders. Osteopathie is in Nederland overigens nog steeds een alternatieve geneeswijze. Naar verwachting zal het niet lang duren voordat hier verandering in komt. In veel landen, waaronder Frankrijk en Engeland, is osteopathie inmiddels een algemeen geaccepteerde behandelingsmethode. In sommige landen wordt deze behandeling zelfs in het ziekenhuis uitgevoerd. Het mag dus wel duidelijk zijn dat er enorm veel vertrouwen in deze behandeling is.

Hoe werkt osteopathie precies?

Nu je bekend met de theorie achter osteopathie, wil je natuurlijk ook weten hoe het precies werkt. Hoe komt een osteopaat er bijvoorbeeld achter dat het weefsel minder beweeglijk is? Dit gebeurt met behulp van de handen. De osteopaat voelt met zijn handen waar het weefsel niet meer zo flexibel is. De klachten kunnen dan vaak hiervandaan komen. De osteopaat kan de klachten vaak ook behandelen met behulp van zijn handen. Door middel van zachte grepen kan het weefsel langzamerhand weer “losgemaakt” worden. Zodra het weefsel weer flexibeler is verdwijnen de klachten ook vaak weer. Het is meestal wel noodzakelijk om een aantal behandelingen te ondergaan, één behandeling is niet altijd voldoende.

Osteopaat baby: de voordelen

De vraag naar een osteopaat baby is vaak gigantisch onder nieuwe ouders. Een pasgeboren baby kan niet praten en huilt dus als hij of zij iets wil aangeven. Niet altijd is het duidelijk waarom een baby precies huilt. Dit kan een volle luier zijn of een behoefte aan drinken, maar af en toe blijft een baby erg lang aan het huilen. Het is behoorlijk vervelend als jouw baby constant aan het huilen is en jij de oorzaak niet weet. Een osteopaat baby zal hier in veel gevallen wel raad mee weten. Soms is de baby namelijk aan het huilen doordat het lichaam niet overal meer even flexibel is. De osteopaat baby kan dan op zoek gaan naar waar het probleem precies is.

Het is natuurlijk ontzettend fijn als ouder wanneer een osteopaat baby je meer duidelijkheid kan geven. Er zijn verschillende osteopaten in Nederland die dit werk voor je kunnen verrichten. Kies een osteopaat waar jij je goed bij voelt. Deze kan je precies uitleggen hoe de behandeling precies werkt en wanneer er verschil gemerkt kan worden.

Teststrips diabetes

Diabetes teststrips

Wanneer je diabetes hebt zul je veel in aanraking kunnen komen met teststrip. Teststrip diabetes zijn bepaalde strips waarmee je kan kijken hoeveel bloed je ongeveer nodig gaat denkt te hebben wanneer je van je diabetes af zou willen gaan komen. Mede daardoor zijn teststrips diabetes dus heel belangrijk, zo moet je ook goed opletten of deze teststrips niet over de datum zijn. Wanneer dit wel het geval is zou dit gaan betekenen dat het gevaarlijk kan zijn. Je zou hier namelijk nog zieker van kunnen gaan worden als dan dat je misschien al bent. Mede daardoor kun je dit gemakkelijk doen en dit is natuurlijk ideaal als het aankomt op teststrips diabetes. Eigenlijk zijn teststrips diabetes vrijwel overal verkrijgbaar en dit is natuurlijk heel fijn, wanneer je dus een paar teststrips diabetes nodig gaat hebben kun je dit online gewoon laten horen. Er zijn nou eenmaal veel mensen die diabetes hebben. Daardoor is het dat je gemakkelijk aan de verschillende soorten teststrips of andere startsets kunt komen.

Verschillende maten teststrips diabetes

Er zijn veel verschillende maten en soorten teststrips diabetes. Iedereen heeft misschien wel een verschillende bloedgroep of een andere grote lichaam. Mede daardoor is het heel belangrijk dat je gemakkelijk en snel te werk kan gaan als het aan komt om het gebruiken van teststrip diabetes. Er zijn dus veel verschillende groottes en en maten voor de verschillende teststrip diabetes. Diabetes is eigenlijk vrijwel hetzelfde als dat suikerziekte is, misschien komt suikerziekte je bekender voor dan diabetes. Wanneer het op diabetes aankomt betekent het dus eigenlijk dat je teveel suiker in je bloed hebt. En dit wordt dan ook wel glucose genoemd.

Mede daardoor zul je minder lekker kunnen leven, suiker is natuurlijk belangrijk voor je. Maar wanneer je teveel suiker hebt betekent dit dat je minder gemakkelijk bepaalde dingen kunt doen. Zo kun je je wanneer je diabetes hebt minder goed voortbewegen en je zult minder snel kunnen groeien en dit is natuurlijk wel een beetje zorgelijk en dit wens je absoluut niemand toe. Wanneer je als kind diabetes hebt komen er twee verschillende soorten diabetes voor. Dit zijn namelijk diabetes type 1 en diabetes type 2. Dit is handig om te weten, wanneer je een van deze twee diabetes hebt betekent dit dat je waarschijnlijk veel in aanraking komt met teststrips diabetes. Dit kun je over het algemeen zelf gebruiken mits je er goed uitleg over gehad hebt.

Meer informatie over deze teststrips vindt u hier

 Orthomoleculair therapeut

Het is erg belangrijk dat iedereen zich lekker in zijn vel voelt. Wanneer dat bereikt kan worden, is het mogelijk om veel meer uit je dag te halen. Wanneer je namelijk gezond bent en een positief gevoel hebt, ben je ook bereid om veel meer te doen. Op die manier is het ook mogelijk, om veel meer te kunnen bereiken. Om hiervoor te zorgen, is het belangrijk dat je ook gezond bent. Pas dan is het mogelijk, om je ook gezond te voelen. Is jouw gezondheid niet helemaal goed? Dan is het verstandig om te kijken, naar wat een orthomoleculair therapeut voor jou kan betekenen. 

Orthomoleculair therapie heeft namelijk een zeer positief effect op de gezondheid. Veel mensen die gezondheidsproblemen hebben en die zich niet gezond voelen, kiezen voor deze therapie. De resultaten bewijzen elke keer weer opnieuw, hoeveel effect deze therapie ook heeft. Het is dus zeker nuttig om je eens meer te verdiepen in deze therapie. Een Orthomoleculair therapeut kan namelijk erg goed helpen en de nodige ondersteuning bieden. Ook zal dit zeker op een zeer natuurlijk manier gedaan worden. 

Veel behandelingen zijn tegenwoordig erg onnatuurlijk. Ook veel medicijnen zijn onnatuurlijk en zorgen voor veel irritaties en andere problemen. Daarom is het veel beter om voor natuurlijke behandelingen te kiezen. Alles wat natuurlijk is, zal ook goed voor je lichaam zijn. In tegenstelling tot de chemische geneesmiddelen dus! 

Orthomoleculair therapeut

Wat doet een orthomoleculair therapeut precies?

Orthomoleculair therapeut zorgt ervoor dat je genezen kan worden. Dit wordt dan ook zonder chemische producten gedaan. Het zal op een natuurlijke manier gedaan worden, zonder dat je maar ook iets van onnatuurlijke of chemische stoffen binnenkrijgt. Deze orthomoleculair therapeut streeft ernaar, om jou te genezen met behulp van natuurlijke producten. Niks meer of minder verder. Dit wordt dus gedaan door bepaalde concentraties, die in het lichaam bewerkstelligen. Dit zal ervoor moeten zorgen dat het lichaam ondersteund wordt

Deze therapeut zal er ook voor zorgen, dat je bewust zal worden van wat er allemaal in jouw lichaam komt. Voeding speelt namelijk een zeer belangrijke rol. Vaak is de voeding die jouw lichaam binnenkomt, erg bepalend over hoe jij je gaat voelen. Zodra je namelijk slechte voeding binnenkrijgt, zal dat gelijk een negatief effect hebben op jouw gezondheid. Zodra je juist goede voeding binnenkrijgt, zal dat juist weer en zeer positief effect hebben op de gezondheid. Deze therapeut zal er dus ook alles aan doen, om ervoor te zorgen dat jij de juiste voeding binnenkrijgt. Dit zal op jou afgestemd worden, om het beste resultaat te kunnen bereiken. 

 

Klik hier voor meer informatie!