Categorie: Financieel gezond

Een bedwantsenbeet?

Een bedwantsenbeet ontdekt? Dat is erg vervelend, maar het kan helaas iedereen voorkomen. De bedwantsen nemen namelijk heel erg toe, waardoor de kans steeds groter wordt dat mensen gebeten kunnen worden. Het is natuurlijk erg vervelend, wanneer deze beesten denken welkom te zijn. Daarom is het erg belangrijk om te voorkomen dat deze beesten binnenkomen. Is het te laat? Geen probleem. Ook dan is het zeker mogelijk om deze beesten te bestrijden. Op die manier wordt er voorkomen, dat er in de toekomst vaker een bedwantsenbeet komt. 

 

Veel mensen zijn niet bekend met bedwantsen. Daarom is dit ook vaak de reden, dat deze mensen er pas achter komen wanneer zij gebeten worden. Daarom is het belangrijk om daar beter op te letten. Bedwantsen zijn voornamelijk te vinden in slaapkamers. Deze beesten zijn niet makkelijk te vinden. Deze beesten verstoppen zich namelijk in scheuren en klieren. De beesten komen voornamelijk in de nacht tevoorschijn. Er zijn zeker signalen die aanduiden dat er bedwantsen aanwezig zijn.

Als eerst is het zeker een signaal als er een bedwantsenbeet ontdekt wordt. Het kan daarnaast ook mogelijk zijn, dat de bedwantsen gevonden kunnen worden. Wanneer de besmetting niet lang plaatsvindt, zullen deze bedwantsen erg klein zijn. Wanneer de besmetting langer plaatsvindt, zullen deze bedwantsen groter zijn vanwege de voeding. Dan zullen de beesten groter zijn, dus de kans is groter dat deze dan ook gevonden worden. Ook bloedvlekjes in het beddengoed kunnen een teken zijn van besmetting. Als laatst zijn deze bedwantsen te herkennen aan een aangename zoete geur. 

Bedwants

 

Hoe bestrijd je een bedwantsenbeet?

 

Het beste is natuurlijk voorkomen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Wel is het belangrijk om de verblijfplaatsen continu te blijven controleren. Vaak gebeurt het namelijk, dat bedwantsen in de koffers kruipen van mensen. Deze beesten houden er dus zeker van, om mee te reizen. Gelukkig is het wel mogelijk, om van deze vervelende beesten af te komen.

De beste manier om een bedwantsenbeet te voorkomen en bedwantsen te bestrijden, is door een professionele bestrijding. Deze bestrijding is dan in de vorm van een hitte of stoom bestrijding. Ook is het mogelijk om dit te bestrijden, met behulp van een professionele insecticide. Het is bewezen dat deze middelen het beste werken en het meest effectief zijn. Door gebruik te maken van een professionele bestrijding, zal u geen bedwantsenbeet meer tegenkomen. Het is namelijk erg lastig om dit zelf te bestrijden.

Bewindvoering

Als je niet langer in staat bent je geldzaken goed te regelen, dan kun je bewindvoering aanvragen. Bewindvoering geldt als een laatste redmiddel, in het geval er sprake is van serieuze geldproblemen of als er vermoedens zijn dat er sprake is van financiële uitbuiting. Voor bewindvoering ga je naar de rechter. Alternatief is een volmacht. Dit is via de notaris en dus eenvoudiger te regelen.

Bewindvoerder: geen beheer meer over je geld

Het aantal mensen dat bewindvoering heeft aangevraagd is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit heeft te maken met de vergrijzing en met een groeiend aantal mensen dat kampt met bijvoorbeeld dementie. Bewindvoering geldt als een beschermende maatregel. Die bescherming is soms tegen iemand zelf, soms tegen anderen. Zo worden elk jaar weer tienduizenden mensen op leeftijd slachtoffer van financieel misbruik. Is er sprake van bewindvoering, dan beschik je niet meer over je eigen geld. De bewindvoerder beheert dan voortaan je geld en je hebt dus geen zeggenschap meer over je financiële zaken.

Bewindvoering vraag je aan bij de kantonrechter

Bewindvoering vraag je aan bij de kantonrechter. Via internet kun je een formulier downloaden die je invult en vervolgens indient. Je stelt zelf een bewindvoerder voor. De aanvraag wordt tijdens een besloten zitting behandeld. De rechter stelt dan vragen en neemt daarna meteen een besluit. Is er sprake van bewindvoering, dan heb je geen enkele zeggenschap meer over goederen en vermogen. Dit ligt dan volledig bij de bewindvoerder.

Eisen aan een bewindvoerder

Aan een bewindvoerder worden best wat eisen gesteld. Zo mag een bewindvoerder niet onder curatele staan en bovendien mag zijn vermogen niet onder bewind gesteld zijn. Ook mag geen sprake zijn van een faillissement en valt de bewindvoerder zelf niet onder de schuldsaneringsregeling.

Bewindvoering geldt bij wilsonbekwaamheid

Het is aan de rechter om elk jaar opnieuw de taken van de bewindvoerder te controleren. Bewindvoering geldt alleen als iemand wilsonbekwaam is. Dit betekent dat iemand niet langer capabel is om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die lijdt aan dementie. De moeilijkheid is dan wel hoever de dementie is.

Bewindvoering is een ingrijpende maatregel

In alle gevallen is bewindvoering een ingrijpende maatregel. Een maatregel die minder ver gaat is een volmacht, iets waarvoor je ook niet naar de rechter hoeft. Een volmacht is eenvoudiger en te regelen via de notaris. Verschil tussen bewindvoering en een volmacht is dat je bij een volmacht juist wilsbekwaam moet zijn en dat je zelf bevoegd blijft financiële handelingen te verrichten.

Lees meer over Bewindvoering en mentorschap.