Als je niet langer in staat bent je geldzaken goed te regelen, dan kun je bewindvoering aanvragen. Bewindvoering geldt als een laatste redmiddel, in het geval er sprake is van serieuze geldproblemen of als er vermoedens zijn dat er sprake is van financiële uitbuiting. Voor bewindvoering ga je naar de rechter. Alternatief is een volmacht. Dit is via de notaris en dus eenvoudiger te regelen.

Bewindvoerder: geen beheer meer over je geld

Het aantal mensen dat bewindvoering heeft aangevraagd is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit heeft te maken met de vergrijzing en met een groeiend aantal mensen dat kampt met bijvoorbeeld dementie. Bewindvoering geldt als een beschermende maatregel. Die bescherming is soms tegen iemand zelf, soms tegen anderen. Zo worden elk jaar weer tienduizenden mensen op leeftijd slachtoffer van financieel misbruik. Is er sprake van bewindvoering, dan beschik je niet meer over je eigen geld. De bewindvoerder beheert dan voortaan je geld en je hebt dus geen zeggenschap meer over je financiële zaken.

Bewindvoering vraag je aan bij de kantonrechter

Bewindvoering vraag je aan bij de kantonrechter. Via internet kun je een formulier downloaden die je invult en vervolgens indient. Je stelt zelf een bewindvoerder voor. De aanvraag wordt tijdens een besloten zitting behandeld. De rechter stelt dan vragen en neemt daarna meteen een besluit. Is er sprake van bewindvoering, dan heb je geen enkele zeggenschap meer over goederen en vermogen. Dit ligt dan volledig bij de bewindvoerder.

Eisen aan een bewindvoerder

Aan een bewindvoerder worden best wat eisen gesteld. Zo mag een bewindvoerder niet onder curatele staan en bovendien mag zijn vermogen niet onder bewind gesteld zijn. Ook mag geen sprake zijn van een faillissement en valt de bewindvoerder zelf niet onder de schuldsaneringsregeling.

Bewindvoering geldt bij wilsonbekwaamheid

Het is aan de rechter om elk jaar opnieuw de taken van de bewindvoerder te controleren. Bewindvoering geldt alleen als iemand wilsonbekwaam is. Dit betekent dat iemand niet langer capabel is om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die lijdt aan dementie. De moeilijkheid is dan wel hoever de dementie is.

Bewindvoering is een ingrijpende maatregel

In alle gevallen is bewindvoering een ingrijpende maatregel. Een maatregel die minder ver gaat is een volmacht, iets waarvoor je ook niet naar de rechter hoeft. Een volmacht is eenvoudiger en te regelen via de notaris. Verschil tussen bewindvoering en een volmacht is dat je bij een volmacht juist wilsbekwaam moet zijn en dat je zelf bevoegd blijft financiële handelingen te verrichten.

Lees meer over Bewindvoering en mentorschap.