Maand: februari 2019

Voedingsadvies op maat

Voedingsadvies op maat

Voeding wordt hedendaags steeds belangrijker. Het is daarom belangrijk om op jouw voeding te letten. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat voeding van cruciaal belang is voor jouw gezondheid. Zo hebben onderzoeken bijvoorbeeld aangetoond dat te veel suiker kan leiden tot versnelling van kanker. Om dit te voorkomen wordt er steeds vaker voedingsadvies op maat verstrekt. Hierdoor ben je er zeker van dat je de juiste voeding eet. Daarnaast is overgewicht ook steeds een groter probleem in Nederland waardoor voedingsadvies een belangrijke oplossing biedt.

Voorkom overgewicht

Het is belangrijk dat je overgewicht probeert te voorkomen. Natuurlijk is het lekker om van alles te eten zonder hierover na te denken, maar veel mensen kunnen dit niet aan en worden dik. Andere mensen hebben hier geen last van. Dit is afhankelijk van de snelheid van de spijsvertering. Overgewicht kan zorgen voor extra druk op botten en gewrichten. Het is dus echt belangrijk om overgewicht te voorkomen. Je kunt proberen om dit zelf te voorkomen, maar in de meeste gevallen is het eten van een zak chips toch te verleidelijk. Hierdoor is het raadzaam om voedingsadvies te vragen. Hierdoor weet je zeker dat je een aangepast eet schema krijgt die junkfood vervangt.

Het nieuwe eten

Het nieuwe eten wordt steeds populairder. Hierbij maakt het gezonde eten steeds meer zijn intreding in plaats van junkfood. Met het nieuwe eten wordt gezond eten conform de schijf van vijf aangeboden. Hierbij wordt gekeken naar een zo optimale verdeling om junkfood te vervangen door het nieuwe eten. Natuurlijk zijn vette wel goed voor je lichaam, maar je moet wel uitgaan van de gezonde onverzadigde vetten.

Wat krijg je bij voedingsadvies?

Als je kiest voor een voedingsadvies pakket krijg je wekelijks advies inclusief boodschappenlijstjes die op maat zijn afgestemd op jouw lichaam. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de energiebehoefte van jouw lichaam. Het energiegebruik is namelijk per lichaam verschillend. Daarnaast moet het advies wel gevarieerd, regelmatig en voldoende zijn. Natuurlijk houdt de specialist wel rekening met jouw wensen. Op basis wat jij lekker en minder lekker vindt wordt het schema bepaald. Mocht je sporten dan houdt de specialist ook rekening met de intensiteit van jouw training en de gewenste doelstellingen die hierbij gepaard gaan. Bij fitness is voeding namelijk enorm belangrijk en het is dan ook belangrijk dat je de juiste bouwstenen binnenkrijgt. Je hebt natuurlijk een doel en voeding helpt hier enorm bij.

Meer informatie over voedingsadvies op maat vind je door op deze link te klikken.

Wat houdt fysiotherapie precies in?

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het bewegings- en stuurapparaat van de mens. Uit heilgymnastiek is fysiotherapie voortgekomen die tot 1960 werd beoefend door een heilgymnast. De therapie wordt in Nederland beoefend door een beroepsgroep die bestaat uit meer dan 19.000 goed opgeleide fysiotherapeuten. Internationaal wordt het opleidingsniveau van Nederlandse fysiotherapeuten als bijzonder hoog gezien. Bij fysiotherapeutische behandelingen in de praktijk dient de patiënt zelf actief mee te werken aan het herstel. Vaak zullen patiënten een oefentherapeutisch programma krijgen, ondersteund door informatie om te begrijpen waar de oefeningen voor dienen.

FysiotherapieDe behandelingen van de therapeut

De fysiotherapeut maakt bij de behandelingen gebruikt van mobilisaties, massage, taping en oefentherapie. In de praktijk wordt over het algemeen de oefentherapie centraal gesteld. Voor bepaalde klachten is oefentherapie beter dan fysiotherapie. Oefentherapie richt zich vooral op het aanleren van gezond beweeggedrag en het behandelen van diverse klachten in het kader van bewegingen en houdingen tijdens dagelijkse activiteiten. Een oefentherapeut is gespecialiseerd in het kijken naar de houding van het lichaam en de bewegingen die hierbij horen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat problemen en klachten op structureel niveau worden getackeld. Net zoals fysiotherapie is oefentherapie ook een paramedische behandelmethode.

Tarieven van de therapeut

Als je aanvullend verzekerd bent geldt er voor jou geen eigen risico. Alleen in sommige gevallen wordt er vanuit een basisverzekering vergoed, kinderen onder de 18 ontvangen tot maximaal 18 behandelingen die door de basisverzekering is gedekt. Bij verschillende aandoeningen, na bijvoorbeeld een operatie worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed en de overige behandeling vanuit de basisverzekering. Ook voor chronische aandoeningen geldt dit. De zorgverzekeringen en regels hierover zijn lastig door te nemen, hiervoor kun je altijd contact opnemen. De tarievenlijst is wel van belang als je niet of onvoldoende aanvullend bent verzekerd. Door de vrije tarieven kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor dezelfde behandeling.

Verschillende soorten klachten

Een fysiotherapeut behandelt alle klachten die met bewegen te maken hebben zoals artrose, enkelletsel, rugklachten, polsblessure, reuma, hernia en klachten aan arm, schouder en/of nek. Er zijn algemene en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Gespecialiseerde fysiotherapeuten hebben zich vaak gespecialiseerd in een specifieke klacht, behandeling of doelgroep. Hiervoor hebben zij meestal een aanvullende opleiding gevolgd. Algemene fysiotherapeuten behandelen alle soorten klachten die met bewegen te maken hebben. Hulp nodig bij het uitzoeken van de juiste fysiotherapeut en behandeling? Neem dan vooral contact met ons op. Ook op de website kun je aanvullende informatie vinden.

Meer informatie over fysiotherapie vind je hier!

Thuiszorg

thuiszorg, persoonlijke verzorging

Verpleging of hulp thuis wordt ook wel thuiszorg genoemd. Thuiszorg is er in verschillende uitvoeringen. Wat ze gemeen hebben is dat thuiszorg er specifiek is om mensen thuis verzorging te bieden, te verplegen en te ontlasten.
Ben je langdurig ziek of ben je aanbeland in de laatste levensfase dan wil je graag in je eigen, vertrouwde omgeving zijn. Hoe langer mensen uit huis zijn en bijvoorbeeld in een ziekenhuis liggen, hoe meer de belangstelling in de eigen omgeving verloren dreigt te gaan. Hieruit kunnen vormen van depressie, pessimisme en negativiteit ontstaan. Dit helpt niet bepaald aan een spoedig herstel. Voor palliatieve patiënten kan dit een snelle terugval betekenen. Als mensen niet langer vanwege hun fysieke staat in het ziekenhuis hoeven te verblijven, worden ze vaak meteen naar huis gestuurd. De thuiszorg verzorgt de patiënt dan verder thuis, in de eigen omgeving.

Rechtstreeks toegankelijke hulp; wie wil kan zorg krijgen

Het thuis verzorgen van mensen wordt gerekend onder de eerstelijnsgezondheidszorg, ook wel rechtstreeks toegankelijke hulp genoemd. Iedereen die dat wil kan zorg krijgen. Tweedelijns gezondheidszorg wordt geboden na doorverwijzing van een arts. Voor het vergoeden van de kosten maakt dit overigens geen verschil. Sterker nog, vaak is er meer vergoeding voor tweede- dan voor eerstelijnszorg. Deze vorm van zorg wordt vaak gedeeltelijk vergoed.

In een deel van de woonkamer

Thuiszorg was vroeger niets meer of minder dan het verplegen van iemand, tegenwoordig is dat nog slechts een onderdeel van de diensten van de totale zorg die aan huis geboden wordt . De verpleging vindt vaak plaats in een deel van de woonkamer. Uiteraard wordt die kamer elke dag schoon gemaakt en is de ventilatie in orde. De patiënt kan via de thuiszorgwinkel aan een ziekenhuisbed komen. Verstandig, want een dergelijk bed kan in hoogte versteld worden.

Hulp bij eten, douchen en persoonlijke verzorging

Verder is er voor deze vorm van verzorging thuis ook een steeklaken nodig om de patiënt beter te kunnen draaien. De zorgverlener dient de patiënt de dagelijkse medicijnen toe en meet de temperatuur van het lichaam en controleert ook de polsslag. Zorg aan huis is ook het bieden van hulp bij eten, douchen en bij persoonlijke verzorging. Soms moet dit bijvoorbeeld als iemand een wond heeft verschillende keren per dag gebeuren.

Wisselen van een stoma

Ook het wisselen van een stoma hoort bij de werkzaamheden. Verder is er nog huishoudelijke hulp en begeleiding bij zelfstandig wonen. Deze twee vormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning maar kunnen eventueel op hetzelfde moment als thuiszorg aangeboden worden.

Meer informatie over thuiszorg vind je door hier te klikken.

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent niets meer of minder dat de zorgverstrekker als bijvoorbeeld een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding verplaatst naar de patiėnt. Hierbij vindt dus geen ziekenhuisopname plaats, zoals dit in bij residentiėle zorg wel het geval is. Zeker vanwege de hoge verblijfskosten in een ziekenhuis, wordt ambulante zorg vanuit de overheid erg gestimuleerd, iets dat overigens ook voor de psychiatrie geldt.

Zorg die niet in het ziekenhuis verleend wordt

Met ambulante zorg bedoelen we dus eigenlijk de zorg die niet in een ziekenhuis of verpleeghuis verleend wordt. Deze zorg wordt overigens ook wel extramurale zorg genoemd, ‘zorg buiten de muren’. Maak je gebruik van ambulante zorg dan woon je vaak zelfstandig maar heb je toch enige vorm van zorg nodig.

Ambulante zorgSemimurale zorg is een tussenvorm

Zo biedt bijvoorbeeld ook de psychiater ambulante zorg. Er worden gesprekken gevoerd met patiėnten die daarna gewoon weer naar hun huis of naar het werk gaan. Onder deze zorg valt ook het werk van de psycholoog en de thuiszorg. Naast ambulante zorg kennen we ook nog semimurale zorg, een soort van tussenvorm. Maak je hier gebruik van, dan woon je niet zelfstandig, maar is een opname in een instelling of verzorgingshuis ook niet nodig.

Niet overnachten daar waar de zorg aangeboden wordt

Voorbeelden van semimurale zorg is zorg die wordt verleend in instellingen voor beschermd wonen. Ook een deeltijdbehandeling op een psychiatrische instelling, bijvoorbeeld een vast dagdeel, behoort tot deze manier van zorg, net als dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten of lichamelijk gehandicapte mensen. Deze zorg kenmerkt zich er dus door dat de mensen niet overnachten daar waar ze zorg aangeboden krijgen.

Zorg binnen de muren van een instelling

Je hebt dus ambulante zorg en semimurale zorg, er is ook nog zogenaamde intramurale zorg. Dit wordt ook wel klinische zorg genoemd. Dit is dus zorg die wel binnen de muren van een instelling als een zieken- of verpleeghuis verleend wordt. Dit geldt ook voor een verzorgingshuis en een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Meer informatie over ambulante zorg vind je hier.